Uue portaali avame hiljemalt pärast.
Kui Te pole saanud meilt vahemikus 3.juuli kuni 9. juuli 2016 e-kirja, peate lisama end meie meililisti.
Ettevõtjate meililisti ja/või eraisikute meililisti.

Teenige iga vastuse eest 0,5 kuni 1 euro!

Eesti ettevõtjad, tootjad ja turundajad vajavad oma tegevuse arendamiseks ja paremaks muutmiseks tagasisidet. Turu-uuring.ee kogub ettevõtete küsimused kokku, edastab need sihtgrupile ja maksab iga vastuse eest raha. Maksame iga vastuse eest 0,5 – 1 eurot netos. Planeerimisfaasis on ka ideed, kuidas seda summat veelgi suurendada.

Sihtgrupi tundmine ja põhjalik tagasiside annavad ettevõtjatele kolm eelist: suurema läbimüügi, rohkem kliente ja vähem probleeme. Telefoniintervjuud, e-postiga saadetavad küsimustikud ja internetiuuringud võimaldavad ettevõtjatel esitada küsimusi ja saada ka vastuseid, kuid neil meetodeil on üks ühine probleem: inimestel puudub motivatsioon kulutada küsimustele vastamiseks oma aega ja anda põhjalikke vastuseid.

Samm 1 - Registreeruge ja täitke ankeet

Tutvustage meile ennast ja Teile meeldivaid tegevusi. Antud info põhjal seostame Teie kasutaja sobivate gruppidega, et jagada asjakohaseid küsimustikke.

Samm 2 - Vastake küsimustele

Kui meil on olemas Teid puudutav teave ja Te kuulute sihtgruppi, mida ettevõtja küsitleda soovib, saadame Teile esimese küsimustiku. Teil on seejärel teatud aeg küsimustiku täitmiseks ja raha teenimiseks iga täidetud küsimustiku pealt. See võimaldab Teil vaevata teenida nii palju või vähe, kui soovite.

Samm 3 - Teenige raha

Teie teenitud raha laekub pärast küsimustiku täitmise lõpukuupäeva Teie pangakontole.